Medalhus Andelslandbruk

Medalhus Andelslandbruk ble stiftet 27. januar 2013 som et samvirkeforetak. I 2019 ble samvirkeforetaket oppløst og fra sesongen 2019 er det bondestyrt.  Bøndene som eier og driver Melhusgården Øvre, Astrid Sæther og Halfdan Stendahl har ansvaret for drifta av Medalhus Andelslandbruk. Gården er på 567 dekar og alle våre produksjoner er økologiske og Debio- godkjente. 

All informasjon skjer i hovedsak via denne hjemmesiden. Så det oppfordres til at alle må sjekke denne siden jevnlig, minst en gang pr. uke. Egen mail til hvert medlem blir sendt ut før store arrangement. Det  vil også legges ut noe info på den offentlige facebooksiden vår. 

Høstemelding blir lagt ut på medlemsnytt hver uke. Medlemmene står selv for høsting til eget bruk, og kan også høste for andre medlemmer.  

Pris pr. voksen andel for 2022 er 3000 + en innmeldingsavgift første året på 500 kroner. Dette er en engangsavgift som ikke refunderes ved utmelding. Prisen på Familieandel er kr. 5800,- + en innmeldingavgift første året på 500,- kroner. Mail med betalingsinformasjon blir sendt ut i slutten av februar. 

Det forventes en dugnadsinnsats på 12 timer pr. medlem i tillegg til deltagelse på to store dugnader. Vi har en stor utplantingsdugnad i mai. Da forventes det stor deltagelse i og med at det er mange tusen småplanter som skal i jorda. Den første lukedugnaden etter utplanting kommer ca. 1 mnd etterpå. Det arrangeres flere lukedugnader gjennom sesongen både på helg og midt i uka.

Onsdager fra 17.00-20.00 er fast arbeidsdag i åkeren, men medlemmene er velkommen til å gjøre arbeid i åkeren når det måtte passe. Arbeidsoppgaver står skrevet på tavla i drivhuset. Juli og halve august er feriemåneder. Vi lager lister slik at medlemmer kan skrive seg opp på den uka de er hjemme. Dette gjør at vi er sikret nok arbeidskraft i ferien. Høsttakkefest arrangeres i månedskiftet sept./okt. Da skal alt som ikke tåler frost høstes inn og det forventes stor deltagelse av medlemmer. Årlig medlemsmøte holdes i oktober/november.