Retningslinjer

Retningslinjer for høsting for våre medlemmer

Vi, Astrid Sæther og Halfdan Stendahl har ansvar for og holder oppsyn med vekstene. Vi hjelper deg gjerne med å finne frem på gården og på jordet.

 • Som andelshaver er du medeier i Medalhus Andelslandbruk for ett år om gangen. Du kan høste når det passer deg, men høstingen skal skje før kl. 22.00. 
 • Du høster kun for den andelen som er din, og i henhold til aktuell høsteliste.
 • Generelle beskjeder om hva som kan høstes får du på hjemmesiden under medlemsnytt.
 • Høstebeskjeder skrives på tavla i drivhuset.
 • Hvis du vil høste noe som ikke er varslet høsteklart, eller du vil høste større mengder, ta alltid kontakt med bonden først.
 • Husk å ta med poser/esker til å ha grønnsakene i og evt. kniv. Du kan låne røde/grønne trådbøtter og bøtter til høsting på jordet, men ikke ta med disse hjem. Grønne kasser kan lånes med hjem, men skal returneres til gården.
 • Ser du andre på jordet, er det hyggelig hvis dere hilser på hverandre – det bidrar ikke bare til nye kontakter men også til skjerming mot uvedkommende.
 • Mange barn liker å høste – ta dem med, de er velkomne! Det er også noen lekeapparater ved jordet, samt fine turstier og områder ved elva for litt større barn.
 • Hunder er også velkomne, men de skal alltid være i bånd. Det er uønsket at de tisser på vekstene.
 • Vær forsiktig med plantene når du høster, slik at de ikke blir skadet og ikke kan produsere lenger. Prøv å unngå å tråkke på feltene der vekstene står – se hvor stiene går.
 • Se på høsteinformasjonen hvordan de ulike vekstene skal høstes, noen skal skjæres, noen skal knipes og noen skal fjernes helt.
 • Planterester som fjernes fra grønnsakene du høster, skal slippes rett ned i raden der du står og høster.

 

Ferdsel på gården

Her er en oversikt over fasiliteter og noen retningslinjer for ferdsel på gården:

 • Andelshavere skal parkere bak driftsbygningen, langs bekken. Vennligst ikke parker slik at du sperrer for ferdsel med traktor og andre kjøretøy.
 • I drivhuset finner du informasjonstavle, lukeredskaper, kurver/bøtter til bruk på åkeren (røde/grønne) og søppeldunk.
 • I potetlageret er det vask, såpe og neglebørste. Her er det også en søppeldunk til restavfall.
 • Grønne kasser til utlån står ved enden av det lange bordet i potetlageret.
 • I stallen er det et vaskespilt med koster. Der kan støvler og regnklær spyles/vaskes.
 • Toalett er innenfor den blå døra. Det er ønskelig at svært skitne sko tas av før du går inn.
 • Aktiviteter på og ved jordet bør avsluttes kl.22.00. Da tar vi en runde og låser bygningene.
 • Ta gjerne ut leketraktorer, sykler, men sett de tilbake etter bruk.
 • Redskaper som tas ut på åkeren settes tilbake der de stod.
 • Ikke gå inn i fjøset uten å spørre oss først.
 • Unger kan ikke oppholde seg i maskinhallen (utenfor do) alene. Det er ikke lov å klatre på traktorer og maskiner.
 • Ikke gå opp til privattunet uten avtale med oss.
 • Kasse med gjenglemte ting står i drivhuset.
 • Vær sikker på at bålpanna er slukket før du forlater stedet.
 • Hold vaskeplassen for grønnsaker ryddig og ren, grønnsaksavfall bæres tilbake til åkeren.