Kjøttproduksjon

Det er 6 bevaringsverdige Urferaser i Norge. Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (Røsorsku), Vestlandsk Raudkolle, Vestlandsk Fjordfe, Telemarksfe, Dølafe og Østlandsk Rødkolle.

Valget av rase ble enkel og naturlig for oss. Vi synes det er viktig å være med på å redde gamle, norske, bevaringsverdige raser som er skapt for å utnytte utmarksbeitene. De spiser det meste av det som vokser i utmarka og gjør dette om til svært smakfullt og marmorert kjøtt. Vi får da en bærekraftig produksjon. Man kan tydelig kjenne en smak av Norsk natur når man spiser produktene. Dette på grunn av at marmoreringen er svært god og det er i fettet smaken sitter. 

Vi synes også det er naturlig å bruke en rase som hører til her i distriktet. Dyrene er i tillegg lette og har lett for å ta seg frem ute i terrenget. De har svært gode morsinstinkt og de har godt lynne.

Flokken ble kjøpt av Kjersti Brustad, Tautra og kom hit til gården den 9. juli 2015. Alle er av rasen Sidet Trønderfe og nordlandsfe/ STN og alle er stambokført.

Utedrift med rundbuehall ble brukt i 3 år. Dette for å bygge opp en stamme/besetning på en rimelig måte. 

Den 16. februar i 2018 startet gravearbeidet med Nyfjøset og de første dyrene flyttet inn den 20. september 2018. Nyfjøset er bygd slik at dyrene får kjenne på "været". Vi har klimastyrte gardiner langs langsidene, når gardinene er nede så står dyrene og følger med på det som skjer på gården og får kjenne både sol og vind på kroppen. De er svært nysgjerrige, selskapssyke og elsker kos. Vi har ikke noe automatikk i fjøset. Vi skraper møkk to ganger pr. dag og går inne i bingene. Dette gjør vi bevisst for å få bedre kontakt med dyrene. Slik at vi kjenner hvert individs vaner, oppførsel og lynne. 

Vi slakter ikke kalv. Vi mener at kalvene skal få 2 sesonger ute i utmarka sammen med flokken.

Vi har som mål å bygge opp en besetning slik at vi får ca. 50 ammekyr med påsett. Oksene kastereres slik at alle går i en stor, lykkelig flokk i utmarka om sommeren. Dyrene er grassfeed, det vil si at de ikke får noe kraftfor, alle dyr får vokse i sitt eget tempo uten bruk av kraftfor. Eidsmo Kjøtt på Kvål hjelper oss å utvikle og lage produkter av kjøttet til disse dyrene. Disse produktene selges i gårdsbutikken vår.

OPPSUMMERING OG FAKTA

Urfeet er kjent for sitt svært smakfulle og marmorerte kjøtt. Dette på grunn av at de vokser langsommere enn andre raser. 

Gården er Debiogodkjent og alle våre produkter er økologiske. 

Alle dyr er renraset og er registrert i Norsk genregister. De blir sluppet på utmarksbeite i Nordmarka i Klæbu.

Alle okser blir kastrert slik at de får to lykkelige beitesesonger i utmarka sammen med hele flokken. 

Alle dyrene blir slaktet og foredlet 10 min fra gården av Slaktehuset Eidsmo Dullum og Eidsmo Kjøtt på Kvål. Så dette er ureiste kjøttprodukter.

Tilsammen blir dette en svært BÆREKRAFTIG produksjon og en måte som vi ønsker å drive på og bli identifisert med.

 

Våre produkter er: 

  • Medalhus Middagspølse Mild  (barnevennlig)
  • Medalhus Middagspølse Bratwurst 
  • Medalhus kjøttdeig 
  • Biffer, Indrefilet, Ytrefilet, Entrecote 
  • Grytekjøtt
  • Medalhus Spekemorr 
  • Kraftbein 
  • Lever 
  • Oksehaler  

Alle våre pølser og spekemorr er laktose- og glutenfri og inneholder 100% storfekjøtt og spekk fra egne storfe. De er derfor svært mettende og faste uten å være tørre.

 

Her kan du se en presentasjon av fjøset vårt, filmet våren 2019: