Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk skiller seg på flere måter fra andre alternative måter å skaffe seg økologisk, kortreist mat på (for eksempel abonnementsordninger, Bondens Marked og gårdsbutikker). Her er tre viktige forskjeller:

  1. Dialog mellom bonden og forbrukeren
    Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og en gruppe av forbrukere (andelshavere). Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse produksjonen fra det ene året til det andre. Vanligvis er slik kommunikasjon enveisrettet i form av at du blir tilbudt en vare som du kan velge å kjøpe eller ikke. I et andelslandbruk er du som andelshaver med på å påvirke hva som dyrkes (”selges”). På den måten kan man skreddersy tilbud og etterspørsel. Andelshaverne er medansvarlige for produksjonen, og kan også være forpliktet til å arbeide med luking, planting osv. et visst minimum timer.
  2. Delt avling – delt risiko
    I et andelslandbruk deler man avlingen og dermed risikoen. På denne måten slipper bonden å stå alene med ansvaret for å produsere maten vi trenger, og bonden tar heller ikke hele tapet på egen kappe hvis avlingen blir liten. Alle har et felles ansvar for å ta vare på jorden og for å for å håndtere ev. utfordringer i forhold til klima og miljø. Med andelslandbruk er risikoen jevnere fordelt og alle er med på dra lasset.
  3. Åpen og gjennomsiktig økonomi
    Økonomien i et andelslandbruk er transparent slik at du som andelshaver alltid vet hvordan og til hva pengene brukes. 

Relevante lenker: