Gårdshistorien

 

Gårdshistorien

De to Melhusgårdene, Nordgården og Sørgården var halvparter av et opphavsbruk som ble delt en gang i siste halvpart av 1500-tallet. Det ble da to Melhusgårder, tvillingbruk med felles gårdstun. Det ene var Melhus Søndre, som lå der tingstua ligger i dag og det andre var Melhus Nordre, Melhus Nedre eller Nordgården, altså vi. Gårdsbruket vårt lå omtrent der hvor den nye kirkegården ligger i dag. Begge gårdene var krongods, som vil si at de var eid av kongen. På slutten av 1600-tallet ble de solgt til private eiere.

Vi gjør et hopp frem til 1858, da gården vår ble flyttet dit den ligger i dag. Da ble vi den Søndre Melhusgården, eller som vi i dag sier Melhusgården Øvre. Den som tidligere het Sørgården ble nå liggende lengst nord. Da gården vår ble flyttet hit, var det Israel Iversen Melhus og Brønhild som drev gården. Det sies at etter flyttingen ble uthusene bygd så store at de skulle tilfredsstille behovene i 100 år!

Israel og Brønhild fikk 9 barn. 2 gutter og 7 jenter. Den eldste, Ivar, døde som spedbarn. Odelsgutten, Lars,  var i opposisjon til faren og tok sitt eget liv, 32 år gammel. Det ble derfor eldste jente Gunhild som overtok gården. Hun ble i 1869 gift med Nils Jensen Melhus. Han var født på nabogården, Melhus Søndre, og var eldste sønn på bruket. Denne gården er i dag kjent som Melhus Nordre hos Jens Melhuus.

Farsgården til Nils ble solgt til Anders Sivertsen How fra Soknedal samme år som Nils giftet seg med Gunhild, i 1869. Anders bodde aldri på bruket, for han var kjøpmann i Trondheim og hadde tjenere som drev gården. Han drev gården fra 1869-1880.

I 1881 kjøpte Christian Eielsen fra Ringebu gården og han drev den til Nils og Gunhild kjøpte den tilbake i 1892.

Fra 1892-1912 ble det avlsbruk (tilleggsbruk) under Nordgard Melhus, altså under oss. Det var Gunhild som styrte gården og hun var et arbeidsjern uten like og var godt likt av alle. Hun gjorde ingen forskjell på fattig og rik og tjenestefolkene ble nære venner og var trofaste på gården.

Nils var ordfører i 2 perioder og satt på stortinget i to perioder. Han var med på å stifte Melhus Meieri og var styreformann i Melhus sparebank. Nils var formann i Melhus Brandforening i 38 år og oppmann i Søndre Trondhjems Amtsting og dermed representerte han amtet under kroningshøytidelighetene i 1906. Han satt i byggekomiteen da Melhus kirke ble bygd i 1890-1892 og medlem i Trondhjems bys og søndre Trondhjems amts jernbanekomite for Dovrebanen. Nils var også medlem av tilsynsutvalget for Størenbanen, i Skattestyret, i Amtsutvalget og i styret for Skjetlein Landbruksskole.

Det sier seg selv at det var Gunhild som styrte gården. I 1892 kjøpte de Melhus Søndre, som de hadde forpaktet i noen år. Gunhild og Nils ble eiere av det store bruket, som bestod av begge Melhusgårdene. De hadde seter i Fordalen i Singsås. Nils døde i 1912, bare 69 år gammel. Kona Gunhild levde i 26 år til, og døde i 1938, 95 år gammel. Hun var svært arbeidssliten og hun lå de siste 12 årene av sitt liv til sengs.

Gunhild og Nils fikk 7 barn, hvor 5 døde som barn. Marit ble 2 år, Brynhild ble 1 år, Israel den 1. døde som spedbarn, Israel den 2. døde som spedbarn og Jens ble bare 6 år gammel. De to guttene som overlevde var Israel den 3. og Martin. Israel var eldst og Martin yngst. Da faren Nils døde i 1912 arvet Martin, den yngste, Melhusgården Søndre, den som i dag er Nordre. Så ble begge Melhusgårdene ble drevet som en én enhet i 20 år, fra 1892-1912.

Israel den eldste arvet Nordgården, altså gården vår, i 1914. Han hadde andre interesser og var utdannet cand. Jur. (Israel var sorenskriver i Gauldalen, senere politifullmektig i Arendal og politimester i Porsgrunn.) Han solgte derfor gården på 600 dekar dyrket mark og ca. 900 dekar skog og utmark til Sverre Lauritsen Stendahl i 1921 for 180 000 kroner. Vi er dermed 4. generasjon Stendahl som driver gården.

Sverre var gift med Anna Antonsdatter Myhren, født 1900 fra Hemne. Sverre var født i 1894 og han var 27 år gammel da han kjøpte gården i 1921. Sverre og Anna fikk tre barn. Halfdan ble født i 1921. Lars ble født i 1922 og Arnold ble født i 1926. Sverre

 

 

 

 

døde i 1962 og eldste sønn Halfdan tok over gården i 1963, 42 år gammel. Han ble gift med Else Gunnarsdatter Roaldseth, født i 1921. De fikk to barn. Sverre ble født i 1944 og Marit ble født i 1954. Halfdan drev gården til han døde av skader etter et traktorvelt i gamle Åsveien i 1999.

Eldste sønn Sverre tok over gården i 2000, 56 år gammel. Sverre ble gift med Airin Ellen Nilsen fra Heimdal. De fikk to barn. Anita født 1966 og Halfdan født 1968. Halfdan drev gården sammen med sin far Sverre i 10 år før han i 2010 tok over gården 42 år gammel. Halfdan ble i 2008 gift med Astrid Sæther, født 1968 fra Soknedal. De har tre barn, Olaug Kjellfrid født 1990, Amalie født 2002 og Sverre Olav født 2006. Olaug Kjellfrid er gift med Terje Nordbø Knudsen og de har to barn, Tarjei født 2012 og Tale født 2015. De eier og driver Astrids hjemgård Sveum Gård i Soknedal.

 

Gården i dag 

Gården består i dag av 566 dekar lettdrevet, god gammel kulturjord av beste matkornkvalitet. Hele gården drives økologisk. Vi begynte å legge om i år 2000, og har nå drevet økologisk i mange år og vi har ikke angret en dag. Vi har korn, potet og gras i vekstskifte.

Vi dyrker potetsortene Folva og Fakse. Vi er tilsluttet Økologisk Midt Norge, en organisasjon som selger økologiske råvarer for produsenter i Trøndelag. Vi har også privatsalg direkte fra gården.

Kornsortene vi dyrker mest er bygg og havre. Halmen blir presset og brukt i egen besetning. Overskuddet blir solgt. Graset blir slått til rundballer og brukt til egen besetning. Vi har også laksevald i Gaula.

Vi driver stall Medalhus, hvor vi har 4 utleiebokser pluss to egne hester. Astrid er interessert i gamle malingsteknikker, deriblandt marmorering og i 2011 marmorerte hun vindusomramminger med lasurolje. Hun ble malingsforgiftet og gikk rett i gulvet. Så da ble det slik at vi startet Medalhus Linoljemaling og Antikk. Vi importerer giftfrie linoljeprodukter fra Allbäck i Sverige. Vår første palle fra Sverige kom 1. april 2011.

For å få litt miljø i butikken begynte vi med antikk også. Da Snorre Fjelldal døde, kjøpte vi vindusrestaureringsutstyret hans i 2010. Vi har dermed et komplett vindusrestaureringsverksted hvor Halfdan tar på seg så mange oppdrag han har mulighet til. Han tar også på seg annet antikvarisk restaureringsarbeid, som pynt rundt vinduer og inngangsdører. En fordel med verkstedet er at vi kan ta med oss butikk-kunder til verkstedet for å vise de hvordan de benytter linoljeproduktene. Eks. er hvordan de skal kitte inn nye glassruter med linoljekitt og gjøre andre småreparasjoner. De kan også ta med seg egne vinduer og få råd og hjelp.

Gården er også godkjent som IPT-tilbyder og har for tiden en fast bruker og andre brukere som kommer i kortere perioder.

Vi driver Medalhus Andelslandbruk som ble startet i 2013. Andelslandbruk er et foretak hvor andelshavere betaler en årlig kontingent og er med på å dele risikoen for avlingen med bonden. Lykkes vi og får gode avlinger blir det svært mye og billig mat. Blir avlingene mislykket blir det lite og kostbar mat. Andelshavere må være med å bidra i forskjellige grupper alt etter interesse. Plantegruppe, drivhusgruppe, sosialgruppe, logistikkgruppe, osv. Alle skal være inneforstått med at det kreves en arbeidsinnsats for å få mat. Fra 2013 til 2018 var Andelslandbruket organisert som et SA. Fra sesongen 2019 ble  SA avviklet og andelslandbruket er nå bondestyrt. Vi dyrker 130 forskjellige grønnsaker på ca. 6 dekar pluss 1 dekar veksthus/pallekarmer, 1 dekar bringebær og 1 dekar gåveier/kjøreveier.

I juli 2015 kjøpte vi ei lita Røroskubesetning som bestod av 6 kyr m/6 kalver og en stambokført okse, Humlesnurr. Vi startet med drift i rundbuehall ute. Dyrene var ute året rundt. Dette driftsopplegget holdt vi på med i 3 år for å bygge oss opp en besetning/stamme billigst mulig. I 2018 ble det bygd ny driftsbygning til 50 ammekyr pluss påsett. Fjøset ble tatt i bruk 20.sept 2018. Vi har i samarbeid med Eidsmo Kjøtt utviklet kjøttprodukter fra egne dyr og dette selges i et lite gårdsutsalg på gården. Vi selger også kjøttprodukter gjennom Lokalmatportalen og Rekoringen. Kaféen Schei Jakobsen i Melhus sentrum kjøper kjøttdeig fra oss. Vi skal være med på Trøndersk Matfestfestival for 3. gang dette året og er medlemmer i Smak og Opplev Melhus.