Priser

Sesongens kontingent fastsettes i løpet av vinteren i forveien.  

Kontingent 2024

  • Årskontingent pr. voksen: 3200,-
  • Pris pr. barn under 12 år blir kr. 750,- / ungdom under 18 år kr. 1500,-
  • Årskontingent familie: 6000,-, dersom det blir billigere enn å legge sammen kontingenter individuelt
  • I tillegg til prisene ovenfor betaler en ny familie eller nytt voksenmedlem: kr. 500,- 

    (engangskostnad, refunderes ikke ved utmelding)

Betal til kontonummer: 4230 16 17431

Dersom du er ny andelshaver, vent med å betale til du har fått godkjent søknaden om å bli andelshaver. Vi har et begrenset antall plasser.