Priser

Sesongens kontingent fastsettes på medlemsmøtet i oktober/november og betalingsinformasjon sendes ut i slutten av februar.  

Kontingent 2020

Ved innmelding av ny familie eller nytt voksenmedlem: kr. 500,- (engangskostnad, refunderes ikke ved utmelding)

 

Kontingent for ny familie blir da kr. 500,- + kr. 5600,- =  kr. 6100,-

Kontingent for nytt medlem er: kr. 500,- + kr. 2800,- = kr. 3300,-

 

For eksisterende medlemmer er kontingenten:
Årskontingent pr. voksen: 2800,-


Årskontingent familie: 5600,-