Hva får man som medlem?

En andel er estimert til én persons grønnsaksbehov pr. sesong, som primært høstes på gården. Mengde vil variere avhengig av sesong, værforhold og hvor ivrig man selv er til å høste. Andelshavere oppfordres til å gå sammen om høsting og høste for hverandre. Vi vil sørge for innhøsting og lagring dersom store mengder grønnsaker er høsteklare og risikerer å bli ødelagt på åkeren. Det kan også være at noen andelshavere har god lagringskapasitet og kan tilby seg å ta med grønnsaker til flere slik at man henter hjemme hos dem.

Etter høsttakkefest og slutthøsting blir lagringsdyktige grønnsaker oppbevart på gårdens kjølelager. Medlemmene kan da hente poteter og diverse andre grønnsaker utover vinteren og sesongen blir dermed forlenget.

Vi har et drivhus på 300 kvadratmeter hvor det dyrkes agurk, tomat, chili og andre varmekrevende vekster. I drivhuset er det en sittekrok hvor medlemmene kan sette seg ned og ta en pause. Der ligger det litt "bondelitteratur", avisene vi abonnerer på pluss noen fagbøker. I drivhuset står det også en liten benk hvor det står vannkoker, te og kaffe. Husk å ta med kopp. 

Vi sørger for jevnlige høstemeldinger som gir informasjon om status, hva man har lov å begynne å høste, og eventuelle begrensninger i hvor mye som kan høstes per andel. Dette er aktuelt når mengden er begrenset, f.eks. tidlig i sesongen. Det oppfordres til at det tas med egnet emballasje til å høste i pluss kniv. Grønne kasser kan lånes på gården. 

Som medlem inviteres man også inn på gården og inn i et sosialt fellesskap med bøndene og andre andelshavere.

Man lærer mye om vekstene og om dyrking generelt ved å delta, og det kan også komme tilbud om kurs av ulike slag. Hvor mye man involverer seg sosialt bestemmes helt og fullt av den enkelte. Det er både mulig og ønskelig at andelshavere tar en arbeidsøkt utenom organiserte dugnader. Onsdager fra klokken 17.00-20.00 er det fast arbeidsdag i åkeren. Da vil bøndene være til stede og gi råd og tips. Ved arbeid i åkeren utenom dette tidspunktet anbefales det at tavla inne i veksthuset sjekkes. Der står det alltid hvilke prioriterte oppgaver som bør utføres.

Gården tilrettelegger aktiviteter for barn under dugnader, f.eks. hesteridning, kaninkos, traktorkjøring, kusafari i fjøset og sauekos. Det er også mulig å bade og fiske i bekken som renner like ved andelslandbrukets areal. Vi har en egen vaskestasjon hvor barna kan vaske grønnsaker som de selv har høstet. 

Første lukedugnad etter utplanting skjer ca. 1 mnd etter utplanting og da lager alle hver sin ugress- omelett på bål. Vi har også en vedfyrt bakerovn hvor vi lager pizza og brød i på noen av dugnadene.

Medlemmene har tilgang på ved og bålpanner. Salat og andre grønnsaker står ute på åkeren og pølser kan kjøpes på gården.

Medlemmene får eksklusiv tilgang til andre produkter enn grønnsaker fra andelslandbrukets egen avling. Gården kan f.eks. tilby kjøtt og kjøttprodukter fra gårdens egne dyr samt produkter fra Mersmak AS.