Inn på tunet

Melhusgården Øvre eies og drives av Astrid Sæther og Halfdan Stendahl og er en godkjent IPT-gård. Vi er også medlemmer av IPT-nettverket i Trøndelag som arrangerer kurs, samlinger og studieturer. Gården drives økologisk med mange forskjellige produksjoner. Vi har derfor svært varierte arbeidsoppgaver å tilby våre brukere.

D kaniner X

Mål for IPT-virksomheten:
Vi ønsker at våre brukere skal få et trygt, variert og engasjerende opphold som gjør at alle får meningsfylte oppgaver som de kan mestre på sitt nivå. Dette gjennom vår svært varierte og økologiske drift:- butikk hvor det selges antikk og løsemiddelfri linoljeprodukter, stall, kornproduksjon, andelslandbruk med mange sorter grønnsaker, potetproduksjon, grasproduksjon, laksevald og snekkerverksted.

Trivsel:
Alle skal trives under oppholdet på gården. Alle skal vise respekt for hverandre og alle skal føle seg velkommen og at de er verdsatt for den jobben de gjør. Humor, latter og glede er viktige faktorer.

H hest beiter X

Kompetanse/egnethet: Vi, Astrid og Halfdan som arbeider med brukerne skal holde oss oppdaterte innenfor IPT- virksomheten og i forhold til egen aktivitet.  Vi som arbeider i IPT- virksomheten skal være kompetente i tilrettelegging og praktisk arbeid.

Astrid er utdannet agronom, agrotekniker og adjunkt/lærer. Hun har jobbet som avløser, rådgiver i TINE, HMS-rådgiver landbruk og har i de siste 20 årene arbeidet som lærer. Hun har også Waldorfutdannelse/Steinerpedagogikk og har undervist i 6 år ved Steinerskolen på Rotvoll. 

Halfdan er utdannet cand.mag. innenfor natur og miljøvern og har i tillegg en 24% stilling som brannmann. Han har arbeidet som snekker og har stor interesse og kunnskap om antikvarisk restaurering av vinduer, dørportaler, vindusomramming osv. 

F brun sau ved tre 2Utvikling:
Vi ønsker at våre brukere skal bli så trygge at de når sine personlige mål og opplever mestring i hverdagens oppgaver her på gården.

 

Mål:
Dette IPT-tilbudet skal være så bra og et så godt sted å være for våre brukere at de får lyst til å komme til gården neste dag.

 

Noen av arbeidsoppgavene vi kan tilby våre brukere er:

Butikken hvor vi selger linoljemaling og antikk: - Fylle inn varer, vaske og holde orden, sette på priser

Stallen: Stallarbeid som møkking, være med å leie hester inn og ut av beite, strigling, kos, ridning, kjøring, foring, koste og holde orden, vaske og smøre hesteutstyr

Potetproduksjon: Være med på lysgroing, potetopptaking, sortering, pakking, oppveiing, merking, prise, kosting og holde orden

Kornproduksjon: Plukke stein, Skjære kornnek, måke korn, floghavreplukking 

Grasproduksjon: Hesjing, høyballehåndtering 

Andelslandbruket. Såing, stell av småplanter, prikling, utplanting, stell gjennom vekstsesongen ute på jordet og i drivhuset, ugrasluking, vanning

Snekkerverksted: Lage sine egne ting, være med og utføre småjobber som håndhøvling, spikre, skru, maling, kosting og rydding

Skog og ved: Være med ut i skogen og rydde krattskog ved å skjære ned små trær med håndsag stable ved, rydde kvist

Forefallende arbeid generelt på gården: Malingsarbeid, plenklipp for de som har godkjent kompetanse, ugrasarbeid i blomsterbed og grusareal. Utplanting av prydblomster, vask av maskiner og utstyr,

Veksthus: Såing, prikling, planting, vanning, kosting og rydding

Fjøs: Nytt fjøs ble tatt i bruk høsten 2018. IPT-brukeres arbeidsoppgaver i fjøset vil være: møkking, strøing, rydding, foring, kosting i samarbeid med IPT-ansvarlige.

Vi har tilbud i følgende kategorier:
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Eldreomsorg/tiltak for eldre med demens

Er du en privatperson eller offentlig institusjon som ønsker å benytte tilbudet, kontakt:
mob. 97 58 29 63 Astrid Sæther
eller send mail: post@medalhus.com

 

Godkjenning JPG