Medalhus Andelslandbruk

Medalhus Andelslandbruk ble stiftet 27. januar 2013.

Sesongen 2013 -  startet med 75 medlemmer, men nådde driftsmålet på 120 medlemmer i løpet av sesongen.

Sesongen 2014 - 120 medlemmer.

Sesongen 2015 - 150 medlemmer.

Sesongen 2016 - 170 medlemmer.

Andelslandbruket er organisert som et samvirkeforetak og er registrert i Brønnøysundregisteret.

Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbruere. Det unike med ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Medlemmene er med på bestemme hva som skal dyrkes.

Medalhus Andelslandbruk var det 4. andelslandbruket som ble stiftet i Norge og det første nordafjells. Siden har det vært en eksplosiv vekst med 43 registrerte andelslandbruk i februar 2016 og Okikos sier at det kan kan bli opp mot 70 andelslandbruk i løpet av kommende sesong.