Vindusrestaurering

Stabburet

Eksempel på vindusomramming

Vi tar på oss restaureringsarbeider med gamle vinduer, pluss dekor på inngangsportaler og omramminger.